Traditionell indisk medicinkonst, ayurveda, grundar sig tusentals år gammal kunskap. Ayurveda betyder kunskap (Veda) om livet (Ayus). I ayurveda vårdas människan som en helhet. Målet med behandlingarna är en harmonisk balans mellan kroppen och sinnet och ett långt och friskt liv. En kropp i balans blir inte sjuk. Ayurveda innefattar livets alla delområden, så som diet, motion, meditation, joga, massage och övriga behandlingar.

Bestämning av ayurvedisk typ

I början av behandlingen gör vi en typbestämning; vi undersöker doshornas balans. Enligt ayurveda verkar det i oss tre energier, vata, pitta och kapha. Alla har dessa tre faktorer, men deras inbördes relationer varierar. Den egna doshatypen inverkar bland annat på valet av behandlingsolja.

Då vi börjar behandlingen går vi igenom de olika doshatyperna och deras betydelse. Dessutom får klienten dietanvisningar som stöder den egna typen och främjar kroppens välmående. Besöket innefattar typbestämningen, skriftligt material samt behandling med den egna typens olja.

Längd 20–30 minuter. Pris 10 €.